image banner
Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 

2022 © TRƯỜNG THCS AN XUYÊN 1
Địa chỉ: ấp Tân Dân, xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Đăng nhập hệ thống